Management jakosti

Zavedení systému jakosti podle norem ISO 9000 se netýká jen kvality produktů, resp. služeb firmy. Jeho podstatou je specifikace obecných požadavků na řízení organizací. Je to jakýsi Dobrý systém řízení. Správným zavedením a udržováním tohoto uznávaného systému řízení získáte jistotu, že vaš podnik je veden správně.

Pro snažší orientaci a práci dle managementu kvality jsou zde pro zaměstnance připraveny všechny prvky dokumentace "kvality".

Na vrcholu pyramidy je politika + příručka:

INTEGROVANÝ SYSTÉM (QM=řízení kvality + EMS=řízení životního prostředí)

POLITIKA JAKOSTI A EMS (musí všichni zaměstnanci znát)

01 IS Příručka IS .pdf (622,9 kB)  (integrovaný systém řízení kvality a životního prostředí)

SYSTÉM ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE

POLITIKA BOZP (musí všichni zaměstnanci znát)

01 SMS Příručka SMS 2011.pdf (257,2 kB) (Systém ochrany zdraví při práci)

Další vstvou dokumentace jsou směrnice a postupy:

01 SM Řízení výroby a poskytování služeb.pdf (262 kB)

02 SM Řízení monitorovacích a měřících zařízení.pdf (226,5 kB)

03 SM Ochrana ŽP.pdf (236,9 kB)

04 SM Plánování EMS.pdf (237,8 kB)

05 SM Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.pdf (213,1 kB)

Poslední vstvou dokumentace jsou záznamy (formuláře)

(jsou používané pro běžnou činnost firmy; nutnost správného vedení a archivace)

Formuláře pro obchod

Formuláře pro výrobu

Všeobecné formuláře


Kontakt

Kontaktujte nás na telefonním čísle či e-mailu. Děkujeme.

+420 773 255 866


Naši partneři

 


Důvody proč my

Jsme držiteli certifikátu ISO 9001, 14001OHSAS 18001

Nezávazné vypracování cenové nabídky ZDARMA

 V rámci našeho partnerství s CENTREM REVITALIZACE technický dozor ZDARMA

ZDARMA zabezpečení financování