Rozhodující faktory pro dosažení kvalitního zateplení

Co všechno může mít vliv na kvalitní zateplení vašeho domu? Na co si dávat pozor a jaké věci je dobré vědět, pokud se chystáte zateplovat vaše obydlí se dočtete v následujícím článku.

Správný výběr výrobku

Charakteristiky ETICS vyplývající z evropského průkazu shody vymezují použití  v konkrétních podmínkách, tedy pro konkrétní stavbu. Charakteristik je přitom celá řada. Nejzávažnější se týkají bezpečnosti lidí při užívání stavby. Rozhodující jsou rovněž tepelně technické charakteristiky sloužící pro výběr ETICS z hlediska jeho prioritní funkce – tepelné ochrany. S ohledem na to se v současné době zaměřila pozornost CZB na nové zpracování pravidel  pro výběr ETICS z hlediska jeho připevňování, které hraje prvořadou roli při zajištění bezpečnosti při užívání a dále z tepelně technického hlediska.

Příklad zateplovacích systémů

A) Kompletní zateplovací systém stomix THERM® alfa (zateplení polystyrénovými deskami)

Zateplovací systém: zateplení polystyrénovými deskami

B) Kompletní zateplovací systém stomix THERM® beta (zateplení minerální vlnou)

Zateplovací systém: zateplení minerální vlnou

Správné zabudování 

Bez správného zabudování ETICS do stavby nelze dosáhnout předpokládanou životnost. I sebelepší výrobek nebude zajišťovat uvažovanou funkci ve stavbě pokud jeho provádění bude v rozporu s obecně platnými podmínkami a s podmínkami danými výrobcem. Pravidla shrnují podmínky a požadavky plynoucí z nových českých a evropských technických specifikací pro provádění ETICS včetně kontroly, přepravy a skladování,  užívání a údržby.

Způsobilost pracovníků

Vzhledem k tomu, že nedílnou součástí správného zabudovávání je také způsobilost provádějících pracovníků, zahajuje CZB  v současné době dobrovolné ověřování stavebních firem. Ověřování způsobilosti se zajišťuje ve spolupráci s nezávislou osobou – Technickým a zkušebním ústavem stavebním. Počítá se s tím, že stavební firmy které splní dané podmínky obdrží Osvědčení o odborné způsobilosti k provádění ETICS a pro zvýšení informovanosti stavební veřejnosti budou tito držitelé osvědčení uvedeni na webových stránkách Technického a zkušebního ústavu stavebního.

Více informací na www.czb.cz

Jak prověřit kvalitu?

Kvalita prováděných prací se provádí na ucelených částech kontaktního zateplovacího systému a na celé budově. Mezi rozhodující technologické operace patří:

1. příprava podkladů systémů
2. připevnění desek izolantu
3. příprava podkladu z desek izolantu pro provedení dalších vrstev
4. způsob a kvalita kotvení, vytvoření výstužné vrstvy
5. provedení výstužné vrstvy pro aplikaci povrchové úpravy
6. provedení povrchové úpravy

Máte-li otázky ohledně zateplení rodinného domu, panelového domu nebo jiných objektů, obraťte se na naše odborníky. Hledáte-li spolehlivého dodavatele zateplení, který je držitelem Osvědčení o odborné způsobilosti k provádění ETICS, kontaktujte nás zde!

 


Důvody proč my

Jsme držiteli certifikátu ISO 9001, 14001OHSAS 18001

Nezávazné vypracování cenové nabídky ZDARMA

 V rámci našeho partnerství s CENTREM REVITALIZACE technický dozor ZDARMA

ZDARMA zabezpečení financování

 


Kontakt

Kontaktujte nás na telefonním čísle či e-mailu. Děkujeme.

+420 773 255 866


Naši partneři